Avond- en weekenddienst
Voor medische hulp buiten werktijden kunt u bellen op 026 389 9696
HERHAALRECEPTEN
(7x24 uur): 0481-452115, toets 2
bellen
Tel: 0481 45 21 15
Fax: 0481 45 21 44

Patiëntentevredenheidsonderzoek huisarts

Uitkomsten enquête 2017 

Opmerkingen van geënquêteerden :

 - Zeer goed luisterend, goed samenvattend, positief ingesteld, gebruik makend van mening/conclusies patient, uitstekend inlevingsvermogen, uitstekende documentatie en daardoor direct/altijd op hoogte van voorgaande bezoeken/klachten.

- Betrekt gezinssituatie goed in gesprek, analyseert uitstekend met brede en open visie op bijzondere omstandigheden gezin.

- Wij zouden geen andere huisarts willen !

- We voelen ons serieus genomen.

- De praktijk is telefonisch goed bereikbaar.

- Nauwelijks telefonische wachttijd.

- Zeer vriendelijke assistentes.

- Je kunt snel terecht, als je een afspraak wil maken. Vaak al dezelfde dag of de volgende dag.

- Zeer tevreden over de praktijk in zijn algemeen!!

- Zeer tevreden over arts en practijk

- Prima huisarts. Ook goed dat er regelmatig artsen in opleiding zijn.

- Dhr.Peters is een rustige nuchtere arts. Hij neemt zijn vak zeer serieus. Wij zijn met ons gezin al ruim 18 jaar  ingeschreven als patiënt. Daardoor is veel van ons bekend en worden klachten op waarde geschat.

-  Dhr. Peters is duidelijk een generalist met een zeer uitgebreide kennis. Bij klachten die minder bekend zijn wordt de telefonische hulp van een specialist ingeroepen. Je ervaart dat je klachten serieus genomen worden.

-  Dhr. Peters informeert regelmatig telefonisch hoe het met bepaalde klachten is verlopen. Of belt over het gebruik van bepaalde medicijnen. Als door een andere arts voorgeschreven medicijnen beter niet gebruikt kunnen worden met regulier ingenomen medicijnen.

-  Dhr Peters schrijft niet snel medicijnen voor. Veel klachten gaan uiteindelijk zelf weer over. Dat blijkt dan ook na afloop. De communicatie is prettig en goed en vindt op een onderling gelijkwaardig niveau plaats.

-  Wat prettig is, is dat we in principe steeds de zelfde arts hebben. Bij klachten is er de mogelijkheid om naar de arts in opleiding te gaan, of naar de plaatsvervanger. Advies gebeurd dan in overleg met Dhr. Peters . Maar wil je Dhr. Peters zelf spreken dan duurt het hooguit 2 dagen om een afspraak te maken.

- Zeer veel prettiger dan een groepspraktijk.

- De kinderen geven wel aan dat als klachten lichamelijk onderzocht worden, het onderzoek pijnlijk is.

-  Wij zijn zeer tevreden met Dhr. Peters als onze arts., wij voelen ons door hem serieus genomen. Daar tegenover staat dat wij vertrouwen hebben in zijn kennis en respect hebben voor de wijze waarop hij zijn vak uitoefent.

- Dokter neemt voldoende tijd om naar je te luisteren. Hij is rustig en denkt goed met je mee. Hij heeft mij goed geholpen in moeilijke tijden. Een belletje toen onze dochter met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Dat was erg fijn en attent

- De huisarts zou meer persoonlijke belangstelling moeten hebben.

- De huisarts verstaat zijn vak uitstekend, medisch gezien.

-  Dokter Peters is een dokter zonder poespas die duidelijk en helder is en waar nodig ook proactief meedenkt.  Kortom een prima huisarts.

- Dr Peters is een zeer prettige arts, je voelt je er meteen op je gemak. 

- Zeer tevrden. Blij met onze keuze voor deze huisarts.

- Ik vind dokter Peters een hele fijne huisarts. niet alleen het afgelopen jaar maar ik ben al zijn patient vanaf het begin dat wij hier in Bemmel wonen, en toen is dr Peters ook rond die tijd begonnen. Hij is altijd zeer duidelijk, slaat er ter plekke de boeken op na, legt goed uit wat consequenties zijn van een en ander en schrijft direct een samenvatting van de klachten in de computer. Hij kan dus van jaren geleden nog terugkijken wat er toen met me aan de hand was. Als ik bij hem ben geweest heb ik nooit het gevoel dat ik ergens niet verder mee kom. Hij probeert mee te denken en geeft je zeker NIET het gevoel een nummer te zijn. Ik ben zeer blij met hem als mijn huisarts. 

- Ik vind het vervelend als tijdens het gesprek als je aan het praten bent, de gegevens in de computer worden verwerkt. Tevens ben ik een keer de spreekkamer uitgestuurd, omdat er een telefoon beantwoord moest worden. Dit heb ik als heel storend ervaren. Verder prettige huisarts 

- Ik ben zeer tevreden over de praktijk van dr. Peters

- Ik zou iemand anders deze huisarts aanbevelen. Ook de waarnemend arts is prima.

 

 

Patiëntenoordeel

De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels in 18 landen toegepast. Deze vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. Er blijkt niet zo veel variatie tussen landen te bestaan, maar wel tussen patiënten en huisartspraktijken. Hoewel patiënten over het algemeen positief oordelen over hun huisarts en huisartsenpraktijk, is er toch wel variatie. De referentiewaarde betreft de gemiddelde score van de deelnemers aan de NHG-praktijkaccreditering.

Aantal ingevulde patiënten vragenlijsten die voor 75% of meer zijn ingevuld: 25

 

Algemene waardering

         

 

 

 

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:

 

Mate tevredenheid

 

Referentie waarde

voor de patiënt het gevoel te geven dat u tijd voor hem/haar had tijdens het consult:

 

88.5 (n= 26 )

 

87,9

voor het belangstelling tonen voor zijn/haar persoonlijke situatie

 

86.9 (n= 26 )

 

86,4

voor het ervoor zorgen dat hij/zij gemakkelijk over zijn/haar problemen kon vertellen

 

90.4 (n= 25 )

 

87,9

voor het hem/haar betrekken bij beslissingen over de medische behandeling

 

90.8 (n= 24 )

 

86,4

voor het naar hem/haar luisteren

 

93.6 (n= 25 )

 

89,8

voor het vertrouwelijk houden van de aantekeningen en de gegevens over hem/haar

 

94.4 (n= 25 )

 

90,8

voor het snel verlichten van de klachten

 

86.1 (n= 23 )

 

81,8

voor het bieden van hulp zodat hij/zij zich goed genoeg voelde voor de normale dagelijkse bezigheden

 

86.7 (n= 21 )

 

84,1

voor een zorgvuldige en degelijke aanpak

 

91.2 (n= 25 )

 

86,4

voor het doen van lichamelijk onderzoek bij hem/haar

 

89.2 (n= 24 )

 

87,0

voor het aanbieden van hulp bij het voorkomen van ziekten (bevolkingsonderzoek, inentingen)

 

87.1 (n= 17 )

 

84,6

voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen

 

89.2 (n= 24 )

 

87,2

voor het vertellen wat zij/hij wilde weten over zijn/haar klacht

 

88.0 (n= 25 )

 

87,4

voor het voorbereiden op wat de patiënt kan verwachten van de specialist of het ziekenhuis

 

89.2 (n= 13 )

 

81,6

voor omgaan met emotionele problemen betreffende zijn/haar gezondheidstoestand

 

85.9 (n= 17 )

 

85,2

voor het duidelijk maken waarom het belangrijk is om uw advies op te volgen

 

90.0 (n= 20 )

 

85,5

voor het weten wat u heeft gedaan of de patiënt heeft verteld tijdens voorgaande bezoeken

 

85.5 (n= 22 )

 

84,9

Gemiddelde score van de maximaal te halen 100

 

89.0

 

86.2

                       

 

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het "n.v.t." antwoord.

 

Waardering voor de voorlichting

         

 

 

 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden, gaf de patiënt u als huisarts de waardering:

 

% ja

 

Referentie waarde

vindt dat de informatie over de ziekte goed is

 

100.0 % (n= 23 )

 

92,7%

wel eens een folder meekrijgt op het spreekuur

 

85.7 % (n= 21 )

 

41,6%

wel eens uitleg krijgt tijdens het consult m.b.v. een demo

 

91.7 % (n= 24 )

 

46,1%

uitleg krijgt over mogelijke bijwerkingen van medicatie

 

85.7 % (n= 21 )

 

83,0%

uitleg krijgt over reden van elke medicatie

 

100.0 % (n= 22 )

 

95,4%

voorlichting over medicatiegebruik krijgt tijdens het consult

 

91.3 % (n= 23 )

 

93,6%

Score (sommatie):

 

554.4 %

 

452,4%

                       

 

n= het aantal patiënten dat bij deze vraag "ja" of "nee" heeft geantwoord.

Waardering voor de wachttijd

         

 

 

 

Wachttijd

 

Uw spreekkamer

 

Referentie waarde

Wachttijd voor het consult

 

6.8 min.

 

11.4 ± 7.2 min.

                       

 

Waardering voor de spreekuurorganisatie

         

 

 

 

Spreekuurorganisatie, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

behoefte heeft aan meer consulttijd

 

3.8 % (n= 26 )

 

16,8%

de huisarts tijdens het consult door de telefoon wordt gestoord

 

25.9 % (n= 27 )

 

13,4%

Score (sommatie):

 

29.7 %

 

30,2%

                       

 

Voor deze vragen geldt: een hoge somscore (of % ja) houdt een lagere waardering in.

Waardering voor samenwerking met de 2e lijn.

         

 

 

 

Samenwerking met de 2e lijn, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

vindt dat u juist en op tijd geïnformeerd bent over onderzoek en behandeling door de specialist

 

94.7 % (n= 19 )

 

87,6%

vindt dat u contact met hen hield tijdens zijn/haar verblijf in het ziekenhuis

 

42.9 % (n= 7 )

 

37,9%

Score (sommatie):

 

137.6 %

 

125,5%

                       

 

Waardering over verslaglegging

         

 

 

 

Medische verslaglegging, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

De huisarts op de hoogte is van hun medische achtergrond

 

100.0 % (n= 26 )

 

95,2%

                       

 

 

 

Achtergrondkenmerken respondenten

         

 

 

 

Kenmerken:

 

Waarde

 

Referentie waarde

Gemiddelde leeftijd van de respondent.

 

52.7 jaar

 

51,1 jaar

Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

 

40.7 % (n= 27 )

 

35,1%

Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

 

59.3 % (n= 27 )

 

64,9%

Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

 

4.8 keer

 

4,3 keer

Percentage patiënten dat vindt dat zij een aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt.

 

46.2 %

 

24,4%

                       

 

 

 

 

 

HUISARTSPRAKTIJK MBM. PETERS
Karstraat 22
6681LB Bemmel

TELEFOON
0481 452115

OPENINGSTIJDEN
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur (woensdag 8.00-12,00). Spreekuren zijn volgens afspraak.
tel praktijk 0481 452115
telefoon bij spoed: 0481 452115, optie 1.